Ljungsbro - Adamstorp 1:4

Detaljplan i Ljungsbro för Adamstorp 1:4 m.fl. (före detta trädgårdsmästeriet)

Detaljplanen möjliggör att fastigheten Adamstorp 1:4 som tidigare använts för handelsträdgård kan bebyggas med ca 60 lägenheter fördelade på sex flerbostadshus i två till fyra våningar.  För de privata småhusfastigheterna Adamstorp 1:49 och 1:13 införs bestämmelser som reglerar hur fastigheterna får bebyggas. Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro och Berg.

Samråd

Samråd pågick 13 juni  - 26 augusti 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls 21 juni 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta planhandläggare.

Mikael Klingefjord

Projektledare

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 38 48

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 november 2016