Linghem - Himna 11:226

Detaljplan i Linghem för Himna 11:226 m.fl. (Ica Himnahallen)

I och med att Linghem växer är det viktigt att ortens centrum följer med i utvecklingen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Ica Supermarket som är en del av Linghems centrum med 500 kvm samt anordna ytterligare parkeringar som täcker kundbehovet. Området är idag planlagt för centrumverksamhet vilket innebär att ingen avvikelse sker genom den nya planläggningen.  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Linghem (2011).

Samråd

Samråd pågår 5 december 2016 - 16 januari 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: torsdag 15 december klockan 18:30

Plats: Linghemsskolans matsal, Gällstadsvägen 20, Linghem

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 16 januari 2017

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-29 46 51

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 december 2016