Ullstämma - Nässelkålen 1 ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan i Ullstämma för del av Harvestad 9:1 (Södra Möjetorp), DP1466

Planändringen innebär en upphävning av in- och utfartsförbudet mellan fastigheten Nässelkålen 1’s parkering och Nybrogatan.

Planändringen bedöms inte strida mot 3, 4 och kap 5 miljöbalken.

Planändringen är förenligt med Översiktsplan för Ullstämma, Möjetorp och Norra Sturefors, antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11§238.

Samråd

Samråd pågick 2 maj 2017  –  22 maj 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Christoffer Pettersson Hernestig

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 31

E-post: christoffer.petterssonhernestig@linkoping.se

 

Planskede

Samråd genomförd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2017