Linghem - Himna 11:226

Detaljplan i Linghem för Himna 11:226 m.fl. (Ica Himnahallen)

I och med att Linghem växer är det viktigt att ortens centrum följer med i utvecklingen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Ica Supermarket som är en del av Linghems centrum med 500 kvm samt anordna ytterligare parkeringar som täcker kundbehovet. Området är idag planlagt för centrumverksamhet vilket innebär att ingen avvikelse sker genom den nya planläggningen.  Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Linghem (2011).

Samråd

Samråd pågick 5 december 2016 - 16 januari 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 15 december 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-29 46 51

E-post: Liridon.Tetaj@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2017