Ryd - detaljplan Ostbrickan 2

Detaljplan i Ryd för norra delen av Ostbrickan 2 m.fl.

Detaljplanen syftar till att utöka bostadsbebyggelsen inom fastigheten Ostbrickan 2 genom omvandling av parkeringsytor till bostadsmark. Cirka 650 nya bostäder föreslås, fördelat på 13 nya platser för nya flerfamiljshus i 4-8 våningar, samt ny förskola för ca 100 barn. Befintliga 72 bostadshus blir kvar med uppdaterad byggrätt. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan Översiktsplan för staden Linköping (2010).

Samråd

Samråd pågick 8 december 2016-19 januari 2017. Samrådsmöten i form av öppet hus hölls den 14 december, 19 december 2016 och 16 januari 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Frida Sjöblom

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 64 17

E-post: Frida.Sjoblom@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

3D-vy

Planområde

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2017