Ryd - detaljplan Ostbrickan 2

Detaljplan i Ryd för norra delen av Ostbrickan 2 m.fl.

Detaljplanen syftar till att utöka bostadsbebyggelsen inom fastigheten Ostbrickan 2 genom omvandling av parkeringsytor till bostadsmark. Cirka 650 nya bostäder föreslås, fördelat på 13 nya platser för nya flerfamiljshus i 4-8 våningar, samt ny förskola för ca 100 barn. Befintliga 72 bostadshus blir kvar med uppdaterad byggrätt. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan Översiktsplan för staden Linköping (2010).

Samråd

Samråd pågår 8 december 2016-19 januari 2017 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket, på biblioteket i Ryd och på Victoria parks områdeskontor, Rydsvägen 60 D (för öppettider, se Victoria parks hemsida).

Välkommen på Öppet hus

Under samrådstiden hålls tre öppet hus med möjlighet att diskutera planförslaget och ställa frågor. På plats vid dessa tillfällen finns representanter från Linköpings kommun, Victoria park samt politiker från geografiska utskottet 6, Ryd.

Tid: 14 dec, 19 dec och 16 jan kl. 15.00-18.00

Plats: Victoria parks områdeskontor, Rydsvägen 60 D.

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 19 januari 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Frida Sjöblom

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 64 17

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

3D-vy

Planområde

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 december 2016