Ryd - Ostbrickan 2 ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan i Ryd genom tillägg till SPL 461, södra delen av Ostbrickan 2

En ny detaljplan tas fram för den norra delen av Ostbrickan 2 som föreslår förtätning av bostäder. Parallellt med detta tas samtidigt denna ändring av befintlig detaljplan fram för de södra delarna av Ostbrickan 2. Ändringen av befintlig detaljplan är en tillfällig åtgärd för att underlätta planens tolkning och kunna medge mindre komplettering i väntan på att ny detaljplan tas fram för de södra delarna av fastigheten tillsammans med området kring Malmslättsvägen. Ändring av detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan Översiktsplan för staden Linköping (2010).

Samråd

Samråd om ändring av detaljplan pågår 8 december 2016-19 januari 2017.

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket, på biblioteket i Ryd och på Victoria parks områdeskontor, Rydsvägen 60 D (för öppettider, se Victoria parks hemsida).

Välkommen på Öppet hus

Under samrådstiden hålls tre öppet hus med möjlighet att diskutera planförslaget och ställa frågor. På plats vid dessa tillfällen finns representanter från Linköpings kommun, Victoria park samt politiker från geografiska utskottet 6, Ryd.

Tid: 14 dec, 19 dec och 16 jan kl. 15.00-18.00

Plats: Victoria parks områdeskontor, Rydsvägen 60 D.

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 19 januari 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Frida Sjöblom

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 64 17

Planskede

Samråd. Ändringen av detaljplan handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 december 2016