Vasastaden - Anders 8

Ändring av detaljplan i Vasastaden genom tillägg till SPL712 (Anders 8)

Gällande plan anger Handel. Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och skyddad med bestämmelsen q. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet inom fastigheten Anders 8 utfärdat 2011-08-15 giltigt fram till 2016-05-26. Friskolan Realgymnasiet inhyses i lokalerna inom Anders 8. Planändringen syftar till att även tillåta högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildning samt kontor inom fastigheten Anders 8 utan att påverka byggnadens kulturhistoriska värden. Planändringen överensstämmer med Översiktsplan för staden Linköping antagen 2010.

Samråd genomfört

Samråd pågick 20 januari – 10 februari 2016.  

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016