Årets fjärde landsbygdsgruppsmöte i Bestorp

Den 6 december hade Landsbygdsgruppen sitt fjärde möte 2016. Denna gång i Bestorp – Eklunda biograf.

På dagordningen stod bland annat:

  • Visning och berättelser om Eklunda biograf.
  • Föredragning om hur lokala kretslopp kan skapas, där inte bara ”restprodukter” tas omhand, utan även där viktiga näringsämnen tas tillvara i lantbruket.
  • Information om att uppföljning och översyn av landsbygdsstrategin har påbörjats och att Landsbygdsgruppen inbjuds att arbeta med detta 2017.
  • Information om två pågående projekt; ”Integrationsprojektet Drivbänk” och framtagandet av produktmärkning i projektet ”Naturbeteskött”.
  • Rapport från ”LRF-dagen”.
  • Information om statusen i länet då det gäller projekt inom LEADER Folkungaland 2016
  • Information om att den första ”Lärandepromenaden” äger rum den 10 december 2016 i Askeby.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2016