Grävarbete på Vårdsbergsvägen


Från måndag 16 oktober och fram till 22 december pågår rörarbeten i etapper längs cirka 300 meter av Vårdsbergsvägen.

Vägarbetet sker etappvis längs den inringade sträckan.

Tekniska verkens arbete börjar i korsningen Hjulsbrovägen/Vårdsbergsvägen och sträcker sig fram till Ekdalsvägen. Arbetet pågår inte längs hela sträckan under hela perioden, utan tas i olika etapper. Vid de tillfällen som ett körfält är avstängt kommer tillfälliga trafiksignaler att reglera trafiken.

Infarten till Holmsvägen kommer preliminärt att stängas av från och med vecka 43, då får infart ske via Tallholmsvägen eller Hjulsbrovägen.

Hela arbetet beräknas vara klart 22 december.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 oktober 2017