Grön resplan Mjärdevi

Nu pågår arbetet med att ta fram en Grön resplan för Mjärdevi - en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara och effektiva pendlings- och tjänsteresor.

 

Arbetet med Grön resplan är en del av kommunens fastställda mål om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Syftet är att genom samverkan mellan aktörerna i Mjärdevi bidra till att öka möjligheten för anställda, studenter och besökare att göra smartare resval till och från området utifrån egna behov och möjligheter, på ett för samhället effektivt och hållbart sätt.

- Det är viktigt att kommunen arbetar brett och tillsammans med både medborgarna och det lokala näringslivet i vår strävan att bli en koldioxidneutral kommun. Genom att kommunen, det kommunala bolaget Science Park Mjärdevi arbetar tillsammans med företagen är jag övertygad om att vi kommer att nå resultat och öka andelen hållbara resor till och från Mjärdevi, säger miljökommunalråd Nils Hillerbrand.

Första steget för att ta fram en Grön resplan är att genomföra en resvaneundersökning som omfattar områdets 6000 anställda på 260 företag. Insamling av svar pågår mellan den 18 januari och den 1 februari 2017.

I mars identifieras kostnads- och klimatoptimala åtgärder, i samverkan med bland annat fastighetsägare, företag och andra utförare som är kopplade till området. Åtgärderna som föreslås kan vara såväl organisatoriska som fysiska.

- Friskare personal, lägre kostnader och förbättrad miljöimage är incitament som framförallt gjort att många företag vill vara med i arbetet, säger Sandra Viktor, projektledare för Grön resplan Mjärdevi.

Grön resplan Mjärdevi inklusive åtgärder presenteras i april.

Kontakt

Nils Hillerbrand, miljökommunalråd, tel 013-20 62 40

Vill du ha mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Sandra Viktor, sandra.viktor@linkoping.se 013-20 89 79

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2017