Nu tar vi Ostlänken genom Linköping

Planeringen för Ostlänken genom Linköping går nu in i ett nytt skede.

Flygbild över Linköping

 

Under hösten har flera viktiga besked getts av regeringen och Trafikverket. Det viktigaste är att Ostlänken ska genomföras som en första etapp av ett nytt system av nya stambanor för höghastighetståg. Det andra är att hela passagen genom Linköping till Tift ingår i projektet Ostlänken och dess budget.

Planeringsläget

Trafikverket är igång med arbetet med att ta fram järnvägsplaner för delprojekten Södertälje/Trosa, Nyköping och Norrköping. För delprojektet Linköping (Bäckeby - Tallboda) har en konsult handlats upp, som nu har påbörjat planarbetet. För passagen genom centrala Linköping ska en lokaliseringsutredning göras.

Sverigeförhandlingen

Linköpings kommun och Sverigeförhandlingen har kommit överens om förutsättningarna för Ostlänken genom Linköping. Detta bekräftades med det så kallade handslaget 17 maj i år. Till årsskiftet ska ett färdigt avtal vara underskrivet.

Nya uppdrag

Sverigeförhandlingen har gett Trafikverket två utredningsuppdrag. Dels hur höghastighetsjärnvägar ska anslutas till storstädernas infrastruktur, och dels en strategi för ur en nationell höghastighetsjärnväg ska byggas.

Läs mer i bilagan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 november 2016