Översiktsplaner - antagna

Här kan du ta del av den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping, fördjupade översiktsplaner för kommunens delområden och beslutade trafikplaner.

Kommunomfattande översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar.

Fördjupade översiktsplaner eller program för delar av kommunen

Förutom planerna som ingår i den kommunomfattande planen så finns ett antal fördjupade översiktsplaner för delområden i kommunen.

Trafikplaner

Planer som redovisas här är övergripande planer för trafikfrågorna i kommunen och som är beslutade.

Övriga planer och program

Här redovisas ett urval av planer och program som är övergripande och av betydelse för hur utbyggnaden av kommunen ska ske.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016