Bostadsförsörjningsprogram

Rapporten ”Bra boende i Linköping” utgör de riktlinjer för bostadsförsörjning som kommunfullmäktige under varje mandatperiod ska anta enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna har som syfte att tydliggöra hur kommunen ser på frågor som rör det långsiktiga bostadsbyggandet och hur kommunen avser att agera för att på bästa sätt åstadkomma en lämplig utveckling av bostadsbeståndet. Nuvarande riktlinjer antogs av fullmäktige 2006.

I enlighet med den nya lagstiftning som infördes vid årsskiftet 2014 ska samråd om riktlinjer för bostadsförsörjningen ske.

Samråd för berörda myndigheter och andra organisationer pågår 23 juni till 26 augusti 2016.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 14

E-post: Magnus.Hultegard@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Dokument

Nuvarande riktlinjer antagna 2006:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2016