Vägtrafikbuller - åtgärdsprogram

Buller bedöms idag som ett av de mest utbreda miljöproblemen.

Samhällsbyggnadsnämnden genomförde under 2015 en kartläggning av trafikbuller (spår- och vägtrafik) i Linköpings kommun. Utifrån resultat av kartläggningen framarbetas ett åtgärdsprogram som beräknas vara klart under 2017.

Åtgärdsprogrammets innehåll styrs av den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) och kommer bland annat innehålla:

 • Vilka bullerkällor som omfattas.
 • Antalet personer som utsätts för buller.
 • Vilka situationer som behöver förbättras samt vilka områden som prioriteras.
 • Beskrivning av redan utförda åtgärder och planerade åtgärder de kommande fem åren samt en långsiktig strategi.
 • Beskrivning av åtgärder för att skydda områden där ljudnivån anses utgöra en särskild kvalitet såsom parker, rekreationsområden, friluftsområde och andra natur- och kulturmiljöer:
 • Den samhällsekonomiska nyttan av åtgärder.
 • Hur åtgärdsprogrammet ska genomföras och utvärderas

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 april 2017