Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Linköping växer, det är både en uttalad politisk målsättning och en realitet. Staden ska växa hållbart och med kvalitet. Därför arbetar kommunen med ett Arkitekturprogram för Linköpings innerstad.

Programmet har varit ute på samråd hösten 2016 och synpunkter har kommit in, nu ställs det ut igen efter bearbetning.

Argumenten för ett kvalitativt växande identifierades redan i Utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Den beskriver hur viktiga kvalitetsfrågorna är i konkurrensen om nya invånare och företag.

Målet hållbar stadsutveckling är numer en förutsättning i all planering. Arkitekturprogrammet visar hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till detta.

Ett ytterligare skäl till ett arkitekturprogram är att stad byggs av många aktörer, inte bara kommunen. Alla kan bidra och alla är betydelsefulla. Programmet ska fungera som ett ramverk av principer som erbjuder handlingsfrihet och initiativ för de aktörer som bygger.

Arkitekturprogrammet lyfter också fram arkitekturen som den mest tillgängliga kulturyttringen. Många människor är uppmärksamma på arkitekturen och hur staden ser ut, andra mindre, men den påverkar alla.

Programmet är uppbyggt med en inledande sammanfattande del som övergår i fördjupningar kring varje huvudrubrik.

Utställning

Utställning av det bearbetade planförslaget pågår mellan den 15 augusti och den 15 oktober 2017. 

Planförslaget finns även att hämta på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Där kan du även få samrådsredogörelsen som inte får publiceras på hemsidan på grund av att den innehåller personuppgifter.

Informationsmöte, öppet hus

Dag och tid: 26 september 2017, kl. 18-20

Lokal: Framtiden, Djurgårdsgatan 4, Linköping

På mötet berättar stadsarkitekt Johanna Wiklander om Arkitekturprogrammet och dess inriktningar.

Helena Glantz, arkitekt på Urban Design AB, håller en inspirerande föreläsning om Offentlig arkitektur som går före.

Synpunkter

Fram till den 15 oktober 2017 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Information om hur du lämnar synpunkter hittar du genom att klicka på listen med texten "Lämna synpunkter på Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad".

Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 oktober 2017. Märk synpunkterna "Arkitekturprogram för Linköpings innerstad" och skicka dem via e-post eller brev till KS Registrator.

E-post: Skicka e-post till KS Registrator

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller stadsarkitekt Johanna Wiklander.

Johanna Wiklander

Stadsarkitekt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon:

013-20 70 46

E-post: Johanna.Wiklander@linkoping.se

Samråd

Samrådet pågick mellan den 27 juni och 30 september 2016.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2017