Miljö- och riskfaktorer - tillägg till översiktsplanen

Det finns många saker att ta hänsyn till i planeringen när kommunen utvecklas. Buller, luftföroreningar, och vatten- och avloppshantering, föroreningar och radon är några exempel. Nu pågår samråd för planförslaget, var med och tyck till!

Samrådsförslaget "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun" beskriver hur olika miljö- och riskfaktorer bör beaktas vid samhällsplanering och bygglovsprövning. Planen omfattar hela Linköpings kommun.

Vi vill ha dina synpunkter!

Samrådet pågår 24 april – 30 juni 2017. Du är välkommen att lämna synpunkter under hela samrådstiden.

Planhandling

Handlingar finns att hämta på Medborgarkontor city på stadsbiblioteket och i kundtjänst på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45.

Här kan du läsa den digitalt:

Samråd

Samrådet pågår 24 april – 30 juni 2017. Du är välkommen att lämna synpunkter under hela samrådstiden.

Den 23 maj hade vi öppet hus om planen.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synunkter under hela samrådstiden.

 

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 juni 2017. Märk synpunkterna "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Christina Lagneby

Plankontoret

Översiktsplanerare

Telefon:

013-20 63 56

E-post: Christina.Lagneby@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Bakgrund

Inriktningen för Linköping är en tät och sammanhållen stad med fler människor som går, cyklar och reser kollektivt. I arbetet med att utveckla Linköping och att utforma riktvärden för miljö- och riskfaktorer i kommunens planering behöver en helhetsavvägning göras mellan olika mål som tillsammans skapar en hållbar samhällsutveckling. God framförhållning är också en förutsättning för att uppnå en utveckling av kommunen där staden, tätorterna och landsbygden kan växa utan att äventyra människors hälsa och säkerhet.

Ett arbete påbörjades därför hösten 2015 med att ta fram ett tillägg till kommunens översiktsplan, som skulle behandla miljö- och riskfaktorer. Till grund för tillägget till översiktsplanen ligger ett planeringsunderlag, "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun"som togs fram i arbetet med "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping" och godkändes av kommunfullmäktige i juni 2010.Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2017