Trafikplan för Linköpings innerstad

Trafikplan för Linköpings innerstad är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för staden Linköping och beskriver inriktningen för utvecklingen av stadens gaturum. Förslaget kan sammanfattas med: "Trafik för mer stadsliv, fler människor och bättre miljö". Nu vill vi veta vad du tycker om vårt förslag! Samrådet pågår 24 april - 30 juni.

Se en sammanfattande film

Läs handlingen digitalt

Hämta ett tryckt exemplar av handlingen

 • Medborgarkontor city
 • Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningens kundstjänst, Drottninggatan 45

Lämna synpunkter

Samrådet pågår 24 arpil - 30 juni. Du är välkommen att lämna synpunkter under hela samrådstiden.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 juni 2017. Märk synpunkterna "Trafikplan för Linköpings översiktsplan" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller projektledaren.

Marcus Torstenfelt

Trafikplanerare

Plankontoret

Telefon:

013-20 67 94

E-post: Marcus.Torstenfelt@linkoping.se

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Den 10 maj hade vi öppet hus om planen och den 16 maj hade vi samrådsmöte.

Trafikplanens huvudinriktningar

Trafikplan för Linköpings huvudinriktningar för utvecklingen av gaturummet i Linköpings innerstad är att:

 • alla trafikslag ska samspela i innerstaden
 • gatuutformningen ska bidra till samspel och möten
 • trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum
 • gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt
 • innerstadens målpunkter ska vara nåbara för alla trafikslag

Trafikplanens syfte

Syftet med "Trafikplan för Linköpings innerstad" är att hantera frågor om fortsatt utveckling av innerstadens gator utifrån ett helhetsperspektiv.

Avsikten är att möjliggöra en utveckling som bidrar till mer och bättre innerstad samt till en mer hållbar färdmedelsfördelning och stad. Hur ska framtidens gator användas när Linköping växer? Hur kan trafikplaneringen bidra till en mer attraktiv stad? Det är frågeställningar som vi besvarar i vårt förslag.

Kartan visar planområdets avgränsning

 

Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under 2018.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 maj 2017