Är din favoritplats med?

Så här ser Linköpingsbornas karta över ytterstaden ut. Vad saknas? Välkommen att bidra med era berättelser till kartan under vår medborgardialog som pågår 3 juli - 3 oktober 2017. Skicka in era platser via formuläret. Passa också på att besöka de platser som redan är utmärkta på kartan. Klicka på kartan för att se hela bilden.

Kartan bygger på platser och berättelser som är inskickade av Linköpingsbor. För enkelhetens skull kallar vi området för ytterstaden.

Välkommen att bidra med fler platser!

Välkommen att bidra med fler berättelser och favoritplatser till kartan under medborgardialogen som pågår 3 juli  - 3 oktober 2017. Titta gärna lite extra på de "tomma" ytorna. Visst finns det väl platser att berätta om även där! Vi behöver få in dina berättelser och synpunkter på Linköpingsbornas karta över ytterstaden senast den 3 oktober 2017.

Skicka digitalt

Märk synpunkterna "Medborgardialog utvecklingsplan Linköpings ytterstad". Klicka på länken nedan för att skicka dem med e-post.

Skicka med brev

Det går också bra att skicka dem med brev: Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping. Glöm inte att ange din postadress.

Vad ska vi ha kartan till?

När medborgardialogen är slut, kompletterar vi kartan med det som kommit in. Kartan tar vi sedan med oss in i arbetet med att ta fram en plan för ytterstaden. Planen kommer att kallas "Utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad" och blir ett tillägg till översiktsplanen för staden Linköping. 

Läs mer om arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Linköpings ytterstad

Vision för ytterstaden

Visionen för ytterstaden är: "Innovativt stadsbyggande för människors livsmiljö".

Avgräsning för området ytterstaden

Området ytterstaden har samma avgränsning som gäller för översiktsplanen för staden Linköping. Det vill säga det som räknas som Linköpings tätort – minus det som vi kallar för innerstaden (som redan har en egen utvecklingsplan). I ytterstaden ingår också områden i direkt anslutning till staden. Tinnerö eklandskap samt Vidingsjö- och Ullstämmaskogen är exempel på sådana områden som är stadsnära och viktiga för Linköpingsborna och stadens utveckling. Däremot ingår exemplevis inte Malmslätt med närliggande Kärna mosse. Det beror på att Malmslätt räknas som en egen tätort med egna utvecklingsmöjligheter och därmed inte ingår det som räkans som Linköpings tätort.

Vilka stadsdelar ingår i ytterstaden?

Om du klickar på bilden kommer det upp en karta om visar det ormåde som ingår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juli 2017