Övre Vasastaden

Övre Vasastaden ska bli en ny del av innerstaden. En successiv utveckling medför att området under kommande två decennier bebyggs med drygt 2 300 lägenheter och ett stort antal arbetsplatser. Linköpings innerstadsgräns har då flyttats ut och staden har fått ett nytt ansikte mot norr.

Aktuellt i projektet

Nu pågår byggnationen av de första 900 lägenheterna inom den första etappen av Övre Vasastaden. Vi skapar mötesplatser, gång-och cykelstråk och busshållplatser.Kommunen har i samarbete med byggherrarna arbetat fram en långsiktig hållbar miljöprofil för Övre Vasastaden.

Tidplan

Etapp 1 startar i april och beräknas klar 30 november 2016. Etapp 2 startar i augusti och beräknas klar 30 november 2017. Alla arbeten ska vara klara hösten 2018.

Avstängning för genomfart

Observera att Slöjdgatan och Sveagatan kommer att vara avstängda för genomfart under perioden april-november 2016. Boende kommer däremot att kunna ta sig fram under hela byggtiden.

Allmänt om projektet

Innerstadskaraktär

Området är beläget på promenadavstånd från resecentrum och från stadens mest centrala del. Inom 200 meter finns den kulturhistoriska avgränsningen av Linköpings stadskärna. Den tydliga karaktär av kvartersstad med påtagligt grönt inslag som Övre Vasastaden utgör står som exempel under projektets hela fullföljande. Stads- och kvartersstrukturen, tätheten, pauserna, det blandade verksamhetsinnehållet och de offentliga stads- och parkrummens utformning uttrycker denna stadsbyggnadskaraktär.

Stadens ansikte utåt

Kvartershörnen på båda sidor av Östgötagatan, mot Steningeviadukten utgör viktig entré från norr till staden och stadsdelen. Hörnbyggnaderna kommer att tillsammans bilda en entré till innerstaden och bli landmärken i innestadens nya gräns mot norr. Platsens betydelse motiverar representativa byggnader där form, gestalt och kulör ägnas särskild omsorg.

Befolkningen ökar

Vasastadens utbud beräknas öka med drygt 2300 bostäder och ett stort antal arbetsplatser och flera förskolor. Befolkningen i stadsdelen kommer att öka med drygt 4000 invånare.

Industrigatan

Industrigatan är en av Linköpings viktigaste huvudgator och en vital del av den yttre ringleden runt innerstaden. Industrigatan är såsom namnet antyder främst omgärdad av verksamheter av olika slag. Den ska byggas om och dess karaktär av trafikled ska förändras till en stadsgata med trädplanteringar. Gatans funktion som en del av yttre ringleden med fyra körfält kvarstår. Utrymme ges för en parallell lokalgata på södra sidan som ökar tillgänglighet till verksamheter i den nya bebyggelsen i bottenvåningar. Målet är att säkra framkomligheten för olika trafikslag, uppnå tillfredsställande trafiksäkerhet och samtidigt höjda den estetiska nivån på gatan så att miljön tilltalar såväl bilister som fotgängare, cyklister och boende.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 augusti 2016