Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Demokrati & politik / Kommunens tidningar / Integrationsbladet / Intervju / Nya ungdomsombud i Linköping
Nya ungdomsombud i Linköping
Telefon:
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
Fax:
Webbplats:
E-post:

Ansvarig
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill rapportera:
* Obligatorisk uppgift Var så noggrann som möjligt i din beskrivning. Exempelvis ange plats och vad du vill ha åtgärdat.
Välj en fil att bifoga i mailet: Lämna gärna kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om vi behöver ytterligare uppgifter. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig)
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Våra ungdomar är vår framtid, så brukar man uttrycka sig i flera kulturer. Att fungera som en kontaktlänk mellan de kommunalt folkvalda och ungdomar, är ungdomsombudens huvuduppgift.
Det var 2003 som de första två unga ombuden klev in i ett kontorsrum på stadshusets vind. Sedan dess har ungdomsombuden funnits för att förstärka och göra ungdomarnas röst hörd. Ungdomsombuden har även i uppdraget att se hur ungdomarna tänker och vilka förslag har de för framtiden.

– Ungdomsombuden har lyckats föra in ungdomarnas önskemål i den kommunala politiska agendan. Vi hjälper unga förstå att man faktiskt kan påverka våra kommunala folkvalda, säger ett glatt ungdomsombud, Hanna Johansson.

– Jag håller med henne. Det finns återkommande grejer som dialog och andra önskemål hos ungdomar som vi ska jobba med, kompletterar ungombud Hoshi Kafashi. 

Att stötta ungas idéer

Skolan är ungdomsombudens största arena och ligger högst upp på dagordningen. De vill stötta ungas idéer och funderingar kring framtiden. Man vet att unga tänker på annat sätt än vuxna.

– Vi försöker att förbättra ännu mer för ungdomarna. Vi vill också informera mer på skolorna. Vi har bara ett år, så vi måste försöka göra så gott som vi kan, understrycker Hanna Johansson

– Vi försöker skapa de möjligheter som behövs för ungdomar för att sedan de själva ska veta hur de ska börja, kompletterar Hoshi.

Människliga rättigheter

Ungdomsombud Hoshi Kafashi har också jobbat med Sharaf Hjältes projekt. Ett projekt som också sysslade med jämlikhetsfrågor. Som svar på frågan om vad som kombinerar Sharaf Hjältes projekt med ungdomsombudens säger Hoshi:

– Människliga rättigheter är motivet bakom båda två. Vi försökte visa att både tjejer och killar har samma rättigheter och skyldigheter. Med de tillgängliga möjligheter som vi hade, lade vi fram idéer och förslag om, hur man kan lösa kulturella distinktioner. Själv är jag uppväxt i det här landet och vet, hur svårt är det att hitta korrekta lösningar. Speciellt om man har en invandrarbakgrund.

I Linköping finns andra minoriter som t.ex. arabisktalande minoriteter, som inte bara är kurder. Men ändå har två kurder utmärkt sig bland de ungdomar som kämpar för att skapa bättre omständigheter för unga i framtiden. Vad beror det på?

– Vet faktiskt inte (skrattande). Kanske det beror på att jag känner mig mer engagerad i det svenska samhället.

De kämpar människligt och inte politiskt

Vårt demokratiska system är bristfälligt och ger inte tillräckligt uttryme för att höra på ungdomarnas röst. Ungdomsombudet jobbar för att utvidga de demokratiska perspektiv som ger mer makt till unga i praktiken.

– Med dagens demokratiska system, tror flera ungdomar att det inte finns någon möjlighet att kunna påverka sin vardag i större utsträckning.

Ungdomsombuden har lyckats bidra till en riktig mötesplats, där kommunens folkvalda och ungdomar kan mötas och där unga kan utrycka sina åsikter fritt. Hittills är ungdialog ett framgångsrikt resultat.

– Vi har ungdialog som en kontaktlänk mellan politiker och ungdomar varje år. Vi kommer att förstärka denna kontaktlänk och starta andra verksamheter. 

Som nya efterträdare får ungdomsombuden åtskilliga påpekningar av de brister eller kompletteringar som behövs. Företrädarna brukar lämna sina datorer fyllda av informationer och uppgifter. Något som kommer att underlätta ungdomsombudens uppdrag.

– Vi får jätte mycket anteckningar och uppgifter av våra företrädare, säger Hanna Johansson.
– De brukar också lämna flera pärmar bakom sig. Men vi vill inte axla deras mantlar, kompletterar Hoshi.

Att öka delaktigheten och inflytandet för unga i samhället, särskilt i Linköpings kommun, är ungdomsombudens huvuduppdrag. Men om ungdomsombuden har någon relation till politiken, säger Hanna Johansson:
– Vi får inte kämpa politiskt utan vi bör vara en plattform för alla röster och kämpa människligt.

Hanna och Hoshis mandatperiod går ut efter bara ett år. Om detta kommer att bromsa ungas idéer och förslag, säger Hoshi;
 – Vi har bara ett år, så vi måste försöka göra så gott som vi kan.
Tror ni att det räcker med bara ett år?
– Det räcker absolut inte med att satsa på två ungdomsombud ett år och sedan satsa på två helt nya människor som kommer in. Samtidigt är det klart att politikerna menar allvar med det här arbetet och vill satsa mer, förklarar Hoshi.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Webb: Om webbplatsen/cookies
Org.nr: 212000-0449
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946