Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Kultur & fritid / Bibliotek / Barnverksamhet

Barnverksamhet

Linköpings stadsbibliotek
Besöksadress: Östgötagatan 5
Postadress: Linköpings kommun, Linköpings stadsbibliotek, Box 1984, 581 19 Linköping
Telefon: 013-20 66 01
Telefontid:
Fax:
Öppettider: September - maj: måndag-fredag 08.00-20.00, lördag-söndag 10-16.00, juni -augusti: måndag-torsdag 10.00-19.00, fredag 10.00-18.00, lördag 11.00-15.00. Söndag: stängt.
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Välkomna till vår pekbokshörna för föräldrar och de minsta barnen. Här har ni nära till alla fina pekböcker, familjehyllan med många handböcker, vår barnvagnsparkering och toalett med skötbord.


Evelina och Edvin myser med en bok.

Barn, språk och böcker

Språket är en av de viktigaste kunskaperna i livet. Att läsa bilderböcker är ett sätt att stödja barnet i språkutvecklingen. Barnet lär sig nya ord, det får se bilder på saker, människor och djur, det får uppleva nya miljöer och det ger många uppslag till spännande samtal.

När barnet är litet kan det bara sitta korta stunder och lyssna. Då är det inte viktigt att läsa precis vad som står utan man kan prata fritt om bilderna och låta barnet titta och peka. Det finns många pekböcker, böcker med sånger, fingerlekar och ramsor. På alla bibliotek finns det böcker om föräldrarskap. Fråga på ditt bibliotek.

Bokgåva

En bokgåva delas ut till alla nyfödda i kommunen. På BVC får alla föräldrar ett presentkort som man tar med till biblioteket. Initiativtagare är föreningen Barnbokens Vänner som finansierar boken.

Programverksamhet

Vi har sagostunder, barnteatrar, babycafé med mera. Håll utkik för vad som händer på just ditt bibliotek. Här hittar du alla våra arrangemang: På Gång.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar.

Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. Här hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som vuxen.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449