Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vad är delningslänkar?

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned i mittspalten på alla sidor, kan du enkelt och lätt tipsa din vänner om information och material på linkoping.se.

De webbplatser du kan skicka till är Facebook, Twitter och Google m.fl.
Saknar du en webbplats kan du titta under plusset, där finns fler delningsmöjligheter.

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

» Start / Om kommunen / Organisation / Leanlink / Råd & Stöd / Alla verksamheter Råd & Stöd A-Ö

Alla verksamheter Råd & Stöd A-Ö

Leanlink, Råd & Stöd
Besöksadress: Klostergatan 5B
Postadress: Linköpings kommun
Leanlink
Råd & Stöd
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Telefontid:
Fax: 013-20 87 49
Öppettider:

Ansvarig

Affärsområdeschef: Carin Nilsson
E-post: carin.nilsson@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00 (vx)
Besöksadress: Klostergatan 5B
Postadress: Linköpings kommun, Leanlink, 
Råd & Stöd, 581 81 LINKÖPING

Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna förslag eller synpunkter:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ditt förslag eller din synpunkt ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
 
Barn- och ungdomsverksamhet Vi erbjuder stöd till dig, barn eller ungdom, som har upplevt eller sett våld i din familj.
 
Leanlink, ICA Maxi Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ICA Maxi
 
Park och Service Daglig verksamhet för dig som vill arbeta utomhus eller med service.
 
Valla folkhögskola Daglig verksamhet för dig som vill arbeta inomhus eller utomhus med miljön vid Valla Folkhögskola
 
Adoptionsutbildning Vi erbjuder stöd så att du bättre kan hantera din familjesituation.
 
Akutboendeteamet Hos Akutboendeteamet får du stöd att hitta ett mer permanent boendealternativ. Vid behov av denna insats ta kontakt med Socialkontoret tel. 20 60 00 för att göra en ansökan.
 
Anhörigcenter Vi erbjuder stöd till dig som vårdar/har omsorg om en långvarigt sjuk och/eller funktionsnedsatt närstående.
 
ArDaKo Ardako erbjuder tidsbegränsade, individuellt arbetsinriktade arbetsträningsplatser.
 
Aslan - Mot ung brottslighet Vi erbjuder stöd till dig som har eller är barn/ungdom under 15 år, som har blivit polisanmäld eller visar ett normbrytande beteende.
 
Bad, Park o Skog Vi ansvarar för drift och skötsel av olika anläggningar i kommunen
 
Centrum Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med psykiska svårigheter
 
Connect - Ett anknytningsbaserat föräldrastöd Familjeprogrammet Connect finns för dig som har barn/ungdomar i åldern 9-16 år och som vill känna dig tryggare i kontakten med ditt barn.
 
Diamanten Diamanten är en dagverksamhet för vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller psykosociala svårigheter.
 
Dövteamet Vi erbjuder dig, som är döv och teckenspråkig stöd för att bryta isolering.
 
Ekbackens kafé och service Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ett kafé.
 
Exodus Vi erbjuder ett tryggt boende till dig mellan 18 och 25 år.
 
Familjerådgivningen Vi ger samtalsstöd till dig/er som har problem i din/er parrelation.
 
Familjeteamet Vi erbjuder stöd så att du bättre kan hantera din familjesituation.
 
Fanfaren, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill arbeta med datorer som verktyg och med vår egen tidning, Fanfaren.
 
Fixarna, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill vara i en trygg miljö, där du kan utvecklas.
 
Fogdegatan Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med psykiska svårigheter
 
Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Råd & Stöd erbjuder fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder
 
Fältverksamheten Förebyggande stöd för dig som är tonåring, i första hand för dig som är 13-16 år.
 
Företagsplatser Verksamhet för dig som vill arbeta på en arbetsplats ute i samhället med handledning och stöd.
 
Förstärkt öppenvård Förstärkt öppenvård är en del av S:t Larsmottagningen och vänder sig till dig som vill ha intensiv behandling i öppenvård när det gäller alkohol-, narkotika och/eller tablettproblematik
 
Förvaltningsservice Vi utför transporter av olika slag, både flyttningar och transporter av övrigt gods
 
Guldkanten, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill utvecklas genom aktiviteter i en mindre grupp.
 
Hagaberg flyktingboende Hagaberg flyktingboende är ett nystartat boende för ensamkommande flyktingbarn.
 
Hagadal Vi erbjuder extra stöd under graviditeten och den första spädbarnstiden.
 
Hajkarna, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill utvecklas genom aktiviteter i en mindre grupp.
 
Hantverkshuset Hantverkshuset är en öppen verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykosociala svårigheter.
 
Helgkollo för ungdomar 12-16 år Råd & Stöd erbjuder extra stöd i form av helgkollo till dig som är 12-16 år.
 
Heminstruktörer Vi erbjuder stöd i vardagen till dig som är 18 år eller äldre och har en syn- och/eller hörselskada.
 
Hårddiskarna Daglig verksamhet för dig som vill arbeta med datorer.
 
Händelseriket Vi erbjuder ett Sinnenas gym för dig som har någon funktionsnedsättning.
 
Idrott Vi ansvarar för drift och skötsel av olika idrottsanläggningar i kommunen
 
Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) Vi erbjuder stöd för att förebygga placering utanför hemmet.
 
Intensivteamet Vi finns för dig som är mellan 18-40 år och har neuropsykiatrisk och/eller psykiatrisk funktionsnedsättning. Du är motiverad till stöd för att få struktur i vardagen.
 
IT-pall Daglig verksamhet för dig som vill paketera och montera produkter till olika företag.
 
Kafé Fiket Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ett kafé.
 
Kafé Örat Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ett kafé.
 
Kanberget Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med psykiska svårigheter
 
Klippan, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill arbeta med dator, läsa, sjunga, baka eller vara utomhus.
 
KulTuren, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill spela och sjunga, skapa och måla eller spela teater i olika former.
 
Landeryds Ängar Vi erbjuder boende med stöd och sysselsättning till dig över 18 år med psykossjukdom och beroendeproblematik.
 
Linköpings behandlingshem för ungdomar Linköpings behandlingshem för ungdomar är ett behandlingshem för ungdomar mellan 14 och 18 år.
 
Linköpings ungdomsboende Vi erbjuder ett kvalificerat boendestöd till dig, som är 18-22 år.
 
Lotsen Lotsen är en öppen verksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning eller psykosociala svårigheter.
 
Mansmottagningen mot våld Vi erbjuder dig, som är man, stöd för att du ska få möjlighet att upphöra med våld i nära relationer eller få stöd som utsatt för våld.
 
Medling Vi erbjuder båda parter i ett brott att träffas och samtala om brottet.
 
MiniMaria Vi erbjuder stöd och behandling till unga med risk– missbruk eller beroende av alkohol och/eller droger.
 
Navet, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som tycker om gymnastik, läsning, musik, målning, sömnad, vävning, bakning, tecken som stöd och promenader.
 
Oasen, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill utvecklas genom aktiviteter i en mindre grupp.
 
Områdesarbete Vi erbjuder information, rådgivning och stöd till dig med barn 0-12 år.
 
Personligt ombud Vi erbjuder stöd till dig över 18 år med långvariga psykiska svårigheter.
 
Poliskaféet Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ett kafé.
 
Pysslingsvägens flyktingboende Pysslingsvägens flyktingboende är ett nystartat boende för ensamkommande flyktingbarn..
 
Radio Leo Daglig verksamhet för dig som vill arbeta med radio.
 
Re-Aktiva Service Är du i behov av rehabilitering? Vi vänder oss till dig med fysisk och/eller neurologisk funktionsnedsättning.
 
Resursskolans stödteam Socialt stöd till dig som är inskriven vid Resursskolan och till din familj.
 
Resursteamet Vi erbjuder stöd till dig, som är elev i grundskolan.
 
Rydsvägen Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med psykiska svårigheter
 
Råd & Stöd, Mottagningen Vi erbjuder rådgivning och stöd vid sociala och personliga problem.
 
S:t Larsmottagningen Du är välkommen att vända dig till S:t Larsmottagningen när Du vill få råd eller hjälp när det gäller alkohol- narkotika- eller tablettproblem.
 
Skog och Mark Vi erbjuder dig, som har psykiska svårigheter, verksamhet utomhus.
 
Skägget, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill paketera, göra textiltryck eller vara med i en grupp.
 
Snicken, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill arbeta med bland annat trä och elektriska produkter.
 
Solvändan Vi erbjuder förlängd behandling enligt 12-stegs metoden.
 
Stolplyckan Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med neuropsykiatriska svårigheter
 
Stödcentrum för unga brottsutsatta Du som blivit utsatt för ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta
 
Support- och arbetsteamet Vi i teamet arbetar för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi arbetar för att du ska hitta en arbetsplats som fungerar för dig.
 
Team Bo Kvar Hos Team Bo Kvar får du stöd i att behålla din bostad om du riskerar avhysning.
 
Team Socialpsykiatri Vi erbjuder stöd i vardagen till dig som är vuxen och har långvariga psykiska svårigheter eller en neuropsykiatrisk diagnos.
 
Textil, Snickeri, Måleri På Westmansgatan 49 finns vårt snickeri, textil och måleri. Här arbetar vi med egen tillverkning och arbeten utifrån kundens önskemål.
 
Tinnerö, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som trivs och vill arbeta utomhus i lugn, vacker miljö.
 
Tornby, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill paketera och montera produkter till olika företag.
 
Torparegatan Vi erbjuder ett tryggt boende för dig med psykiska svårigheter eller missbruksproblem.
 
Trädgårdsgruppen, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som är intresserad av trädgårds- och miljöarbete och vill vara utomhus.
 
Ungdomsgruppen, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill utvecklas genom aktiviteter i en mindre grupp.
 
Ungdomsmottagningen Vi erbjuder dig mellan 13 och 25 år samtal och stöd angående sexualitet, hälsa, graviditet, könssjukdomar osv.
 
Ungdomsresurs sysselsättning Vi stödjer dig mellan 16 och 22 år, som är i behov av psykosocialt stöd.
 
Ungdomstjänst Vi utformar påföljden för dig, 15–20 år, som är dömd till ungdomstjänst.
 
Westmansgatan, daglig verksamhet Daglig verksamhet för dig som vill utvecklas genom aktiviteter.
 
Vidingsjö motionscentrum och Café Vidingsjö Idrott & Service driver caféet som ligger naturskönt på motionsanläggningen
 
Våld i nära relationer Vi erbjuder stöd till dig, som lever i en relation där din partner använder eller har använt våld mot dig.
 
Vårt Nygård Vi erbjuder socialt stöd till dig som bor i Nygård, Skäggetorp
 
Åleryds kafé Daglig verksamhet för dig som vill arbeta på ett kafé.
 
Äldregruppen Överstegatan Daglig verksamhet för dig som är medelåders eller äldre och vill ha en lugn miljö.
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
Stadshuset, 581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449