Linköpings kultur- och idrottsutbud får gott betyg

Linköpingsborna är nöjda med kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Tidsbrist anges som främsta orsak till att invånare inte känner sig delaktiga i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Det visar kultur- och fritidsvaneundersökningen för 2016.

Jämfört med 2015 år undersökning anser en högre andel av de svarande att Linköpings kommuns kultur-, fritids- och idrottsutbud bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. Över hälften av alla svarande anser att kultur-, idrotts- och fritidslivet i Linköping håller hög kvalitet, är varierat och tillgängligt.

– Det är glädjande att många anser att kultur-, idrotts- och fritidslivet är rikt och tillgängligt. Inom kultur- och fritidsnämnden jobbar vi aktivt för att kulturen och idrotten ska stärkas och bli tillgänglig för alla, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Linköpings bibliotek, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings filmsalonger, Konsert & Kongress och Linköpings simhall/Tinnerbäcksbadet är enligt undersökningen de platser folk besökt mest det senaste året. Fler unga besöker Linköpings filmsalonger och Saab Arena, medan fler äldre besöker Östergötlands museum och Passagen Linköpings konsthall.

Totalt 43 procent anser sig vara delaktiga i kulturlivet i Linköping, medan 51 procent känner sig delaktiga i idrotts- och fritidslivet. De främsta skälen till att invånare inte är mer delaktiga är tidsbrist, att utbudet inte attraherar eller att man inte utövar egna aktiviteter. Bland personer med utländsk bakgrund är det 75 procent som angett att de inte känner sig delaktiga i kulturlivet, medan 66 procent angett att de inte känner sig delaktiga i idrotts- och fritidslivet.

– Detta bekräftar den föraning vi hade om att utlandsfödda inte känner sig lika delaktiga i kultur- och idrotts- och fritidslivet i Linköping. Nu när vi vet vad som ligger bakom kan vi förändra det och arbeta aktivt för att alla Linköpingsbor ska känna sig delaktiga oavsett bakgrund, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Över hälften av de som svarat vill ha information om kultur-, idrotts- och fritidsutbudet via sociala medier, dagstidning eller kommunens webb. Unga vill främst ha information via sociala medier, medan äldre främst vill informeras via dagstidningar

Idrotts- och kultursatsningar för barn- och unga samt nya kulturformer är något man vill att Linköpings kommun satsar extra på.

Undersökningen, som du hittar via länken överst på sidan, har genomförts under perioden 21 december 2016 till 18 januari 2017. Totalt 1000 personer i åldern 18-74 har intervjuats. Därutöver har det genomförts ytterligare 80 tilläggsintervjuer med personer som har utländsk bakgrund.

För ytterligare information kontakta Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden på telefon 0736-00 56 50.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 maj 2017