Ärenden, handlingar och diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller har upprättats av myndigheten.

Handlingar kan till exempel vara brev, e-post, ljud- eller videoinspelning och dessa är sökbara i kommunens diarium. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för olika beslut eller åtgärder. Kommunens ärenden och handlingar är oftast offentliga och får med undantag för sekretessbelagda handlingar läsas av alla. 

Hitta handlingar

Under 2017 införs ett nytt system för handlingar och dokument från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Fram tills dess följer du som tidigare länkarna på respektive sida.

Sök i diariet

I diariet kan du söka och hitta ärenden som diarieförts från och med den 1 januari 2009.

I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och vilka beslut som fattats. Du kan inte se själva dokumenten som finns i diariet. Vill du ta del av dem kan du vända dig till kommunens registrator (diariet), som också kan ge upplysningar om äldre ärenden.

Vissa uppgifter skyddas av sekretess och får inte lämnas ut. Det handlar ofta om socialtjänst eller skola och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som även kan överklagas till domstol som avgör om uppgiften omfattas av sekretess eller kan lämnas ut till dig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 mars 2017