Djur i staden

De flesta tycker om djur men i tättbebyggda områden kan både tama och vilda djur orsaka problem. Det handlar om att de förstör egendom, orsakar allergier eller stör i form av lukt eller ljud.

Störning från djur

Om du blir störd av djur vid din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren. Det är fastighetsägare som har ansvaret för att avhjälpa sådana problem. Om du inte får gehör från fastighetsägaren kan du registrera ditt klagomål i vår e-tjänst. Miljökontoret gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut.

Utanför tätorter får man vara lite mer tolerant eftersom djuren är ett naturligt inslag i landsbygden.

Se även webbsidan:

Störning från fåglar

Miljökontoret får ofta in klagomål på vilda fåglar i stadsmiljön. Klagomålen gäller vanligtvis måsar, kajor och duvor som skränar eller smutsar ner på balkonger eller parkbänkar.

Smittspridning från vilda fåglar till människor eller husdjur har inte kunnat konstateras i undersökningar. Fåglarnas läten bedöms inte som en stadigvarande störning. Detta göra att fåglar normalt inte bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken. Du får i de flesta fall acceptera att det finns fåglar i stadsmiljön. Om du ändå upplever fåglarna som ett problem, kontakta då fastighetsägaren eller markägaren. I mer sällsynta fall kan det vara motiverat att bedriva skyddsjakt på fåglar. Detta är fastighetsägarens/markägarens ansvar och inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polisen.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

 

Krav på tillstånd finns i lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Linköpings kommun.

För att få tillstånd bör följande generella krav uppfyllas:

  • Olägenheter för människors hälsa ska inte uppkomma.
  • Gödselhanteringen ska ske utan olägenhet för omgivningen.
  • Djurhållningen ska ske på ett ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt.

Fastighetsägaren måste tillfrågas om inte den sökande själv äger fastigheten.

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur kontaktar du ett skadedjursföretag.

Djurskydd

Har du frågor om djurskydd eller misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen.

Hundar och ordningsföreskrifter

I kommunens ordningsföreskrifter, § 15-17, finns bestämmelser som gäller hundar. Bestämmelserna anger var det är krav att hunden ska vara kopplad och det finns ett ansvar för att plocka upp avföring efter hunden.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017