Djur i staden

De flesta tycker om djur men i tättbebyggda områden kan både tama och vilda djur orsaka problem. Det handlar om att de förstör egendom, orsakar allergier eller stör i form av lukt eller ljud.

Störning från djur

Om du blir störd av djur i anslutning till din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren. Det är fastighetsägare som har ansvaret för att avhjälpa sådana problem. Om du inte får gehör från fastighetsägaren kan du registrera ditt klagomål i e-tjänsten nedan. Miljökontoret gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut.

Utanför tätorter får man vara lite mer tolerant eftersom djuren är ett naturligt inslag i landsbygden.

Se även webbsidan:

Störning från fåglar

Miljökontoret får ofta in klagomål på vilda fåglar i stadsmiljön. Klagomålen gäller vanligtvis måsar, kajor och duvor som skränar eller smutsar ner på balkonger eller parkbänkar.

Fåglar bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Smittspridning från vilda fåglar till människor eller husdjur har inte kunnat konstateras i undersökningar och fåglarnas läten bedöms inte som en stadigvarande störning och därmed inte heller som en olägenhet enligt miljöbalken. Med andra ord får man i de flesta fall acceptera att det finns fåglar i stadsmiljön.Om du ändå upplever fåglarna som ett problem, kontakta då fastighetsägaren eller markägaren. I mer sällsynta fall kan det vara motiverat att bedriva skyddsjakt på fåglar. Detta är fastighetsägarens/markägarens ansvar och inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från polisen.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

För att minska risken för störning måste du ha tillstånd för att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område. Djur som det krävs tillstånd för är: 

  • Nötkreatur, häst, get, får, eller svin.
  • Pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt hållas på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt. Kravet på tillstånd finns i lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Linköpings kommun.

Fastighetsägaren måste tillfrågas om inte den sökande själv äger fastigheten.

Generellt bör följande uppfyllas för att tillstånd ska beviljas:

  • att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer
  • att gödselhanteringen sker utan olägenhet för omgivningen
  • att djurhållningen sker på ett ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur kontaktar du ett skadedjursföretag.

Djurskydd

Har du frågor angående djurskydd eller misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen.

Hundar och ordningsföreskrifter

I kommunens ordningsföreskrifter, § 15-17, finns bestämmelser som gäller hundar. Bestämmelserna anger var det är krav att hunden ska vara kopplad och det finns ett ansvar för att plocka upp bajs efter hunden.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2016