Livsmedel

Mat ska vara god, näringsrik och av hög kvalitet. För att vara det måste den hanteras på rätt sätt. Miljökontorets kontroll gör att du som konsument får bra och säkra livsmedel. Miljökontoret kontrollerar även att tobakslagen följs på till exempel skolgårdar och restauranger.

Företagare med livsmedelsverksamhet, se sidan:

Matförgiftning

Om du misstänker att du blivit matförgiftad bör du så snart som möjligt anmäla det till miljökontoret. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Uttrycket matförgiftning brukar i vardagslag användas om sjukdom/besvär som uppstår när man äter mat som blivit dålig på grund av bakterier eller andra mikroorganismer. Symptomen innebär ofta besvär i form av diarréer, kräkningar eller magont.

För att kunna utreda en misstänkt matförgiftning behöver miljökontoret lite bakgrundsinformation. Vilka uppgifter miljökontoret behöver framgår av e-tjänsten..

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du mer information om vad matförgiftning är och vad du kan göra för att undvika att bli matförgiftad.

Livsmedelskontroll

Miljökontoret kontrollerar regelbundet hur livsmedelsverksamheter uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Du kan ta del av de två senaste årens resutat i karttjänsten Livsmedelskontroll. Tjänsten finns även som appen Kolla matstället.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Företagare med livsmedelsverksamhet, se sidan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 oktober 2016