Vatten och avlopp

Rent vatten i kranen och rening av avloppsvatten förtjänar större uppskattning än det vanligtvis får. Tänk hur din vardag skulle se ut om du inte hade vatten och avlopp i din bostad, eller om regnvattnet samlades på gator och torg utan avrinning till dagvattennätet!

Kommunalt vatten och avlopp 

Kommunen ansvarar för att det finns ledningsnät för vatten och avlopp. Det är möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de flesta av Linköpings tätortsområden.

Tekniska verken ansvarar för driften av ledningsnätet. Vänd dig till dem om du har frågor om anlutning till ledningsnätet eller andra frågor om kommunalt vatten och avlopp.

Vattnet i det kommunala ledningsnätet i Linköping är mjukt vilket innebär att man ska dosera disk- och tvättmedel extra snålt.

VA-plan för landsbygden

Det pågår ett arbete med att ta fram en VA-plan för landsbygden

Ta del av förslaget till VA-plan på sidan:

Enskilt avlopp och egen brunn

I områden med glesare bebyggelse blir det för dyrt att dra fram kommunala ledningar. Då får du som fastighetsägare själv lösa vatten- och avloppsfrågan genom egen brunn och enskilt avlopp.

Dagvatten

Kommunen har tillsammans med Tekniska verken tagit fram information om lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2016