Socialförvaltningen

Socialförvaltningen informerar, utreder, beslutar och följer upp enskilda människors
rättigheter och skyldigheter. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får det tillgodosett. På socialförvaltningen arbetar cirka 350 personer med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Förvaltningen är uppdelad på tre avdelningar: försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta

Ledning

Anita Lhådö
Anita Lhådö

Socialchef

Socialförvaltningen

Telefon:

013-20 52 91

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Rose-Marie Andersson

Personalchef

Socialförvaltningen

Telefon:

013-20 66 57

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Christer Qvist

Administrativ chef

Socialförvaltningen

Telefon:

013-20 52 84

E-post: Christer.Qvist@linkoping.se

Laila Hämäläinen

Avdelningschef

Avdelningen för försörjningsinsatser

Telefon:

013-26 30 28

E-post: laila.hamalainen@linkoping.se

Tina Andersson

Avdelningschef

Individ- och familjeomsorg, avdelning 1

Telefon:

013-20 60 00

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef

Individ- och familjeomsorg, avdelning 2

Telefon:

013-26 36 73

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Lena Brüde

Avdelningschef

Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Telefon:

013-20 69 46

E-post: lena.brude@linkoping.se

Åsa Haraldsson

Ekonom

Socialförvaltningen

Telefon:

013-20 58 89

E-post: asa.haraldsson@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018