Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har en central funktion inom kommunen. Förvaltningen har ansvar för strategisk planering och ger administrativt stöd åt kommunfullmäktige, utskotten och kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har övergripande ansvar för frågor inom administration, kommunikation, personalstrategi, ekonomi, social hållbarhet, klimat- och miljö, utveckling och omvärldsbevakning. Här finns också säkerhetsenheten och juridikfunktionen. En annan viktig uppgift är uppföljnings- och kvalitetsarbete.

Leder kommunen

Kommunens högste chef är kommundirektören. Till sin hjälp har han en stab samt direktörer för respektive förvaltning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017