Boende

Särskilda boenden finns för dig som inte längre kan bo kvar i ordinärt boende. Det kan till exempel vara en servicelägenhet eller en vårdbostad. Du vänder dig till socialförvaltningen för att ansöka.

Det finns olika typer av särskilt boende för dig som är äldre. Här hittar du information om de olika boendena. Du som har fyllt 55 år har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende och det gör du direkt hos fastighetsägaren.

Det finns fastighetsbolag som erbjuder seniorboende eller 55+ och trygghetsboende för dig 70+. Seniorboende är inte detsamma som serviceboende eller vårdbostad utan lägenheter som är speciellt anpassade för äldre. De kan till exempel vara utrustade med timer för eluttag, handtag i badrum och vara utan trösklar.

Det finns också något som kallas trygghetsboende. Det är bostäder med extra trygghet och gemenskap för dig som är 70 plus. Det finns en värd i boendet samt gemensamma sällskapsrum för olika aktiviteter.

Korttidsboende är ett tillfälligt boende då omvårdnaden inte kan ges i den egna bostaden på ett tryggt och säkert sätt. Korttidsboendet är möblerad och man får oftast bo i enkelrum, men det kan även bli aktuellt med tvåbäddsrum. Korttidsboende är biståndsprövat och det kräver att den enskilde gör en ansökan hos socialförvaltningen. Inträffar ett akut behov kväll eller helg får den enskilde vända sig till sociala jouren för en ansökan.

Om du är på sjukhuset och skall skrivas ut finns ingen möjlighet att välja korttidsboende. Om du vårdas på korttidsboende eller på sjukhuset och beviljats vårdbostad och inte kan flytta hem i väntan på ledig lägenhet så har du ingen möjlighet att välja vårdbostad. Kommunen försöker ta hänsyn till dina önskemål och du har alltid möjlighet att senare flytta till önskat boende.

Korttidsplatser finns på några ställen i kommunen i huvudsakligen på Ekhult, Åleryd, Kärna vårdby och Siktet. Korttidsplatserna på Siktet har i huvudsak en rehabiliteringsinriktning.

Ansökan - Boende, stöd och service (LK2445)

Äldrelots

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00.

E-post: Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 november 2017